Xu Hướng 10/2023 # Mẫu Báo Cáo Dư Nợ Cho Vay Bằng Ngoại Tệ Ban Hành Theo Thông Tư 24/2023/Tt # Top 14 Xem Nhiều | Wudz.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Mẫu Báo Cáo Dư Nợ Cho Vay Bằng Ngoại Tệ Ban Hành Theo Thông Tư 24/2023/Tt # Top 14 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Mẫu Báo Cáo Dư Nợ Cho Vay Bằng Ngoại Tệ Ban Hành Theo Thông Tư 24/2023/Tt được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Wudz.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tên tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài: ………………………..

Chỉ tiêu Số dư nợ (quy đổi tỷ đồng) Tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay so với tháng trước liền kề (%)

I. Dư nợ cho vay đối với khách hàng vay là người cư trú

1. Dư nợ cho vay phân theo thời hạn

a) Ngắn hạn

b) Trung và dài hạn

2. Dư nợ cho vay phân theo mục đích vay vốn

a) Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ mà khách hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN.

Trong đó: Cho vay nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ để sản xuất, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam.

b) Cho vay ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu xăng dầu theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN.

c) Cho vay ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn ở trong nước nhằm thực hiện phương án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN.

d) Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án quan trọng, có ý nghĩa quốc gia theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN.

đ) Cho vay các nhu cầu vốn khác được NHNN chấp thuận bằng văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 24/2023/TT-NHNN.

e) Cho vay các nhu cầu vốn khác của các hợp đồng tín dụng đã ký kết theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại các văn bản ban hành trước ngày Thông tư số 24/2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành.

3. Dư nợ cho vay phân theo khả năng trả nợ vay của khách hàng

a) Khách hàng có nguồn thu bằng ngoại tệ để trả nợ vay

b) Khách hàng không có nguồn thu bằng ngoại tệ để trả nợ vay

4. Dư nợ cho vay phân theo đối tượng khách hàng vay

a) Doanh nghiệp FDI

b) Khách hàng vay khác

II. Tỷ lệ nợ xấu cho vay bằng ngoại tệ

1. Tỷ lê nợ xấu cho vay bằng ngoại tệ so với tổng dư nợ cho vay (%) …

2. Tỷ lệ nợ xấu cho vay bằng ngoại tệ so với tổng dư nợ cho vay bằng ngoại tệ (%)

Ghi chú:

1. Dư nợ cho vay tại phần I: (1) = (2) = (3) = (4).

2. Dư nợ cho vay tại chỉ tiêu 2e Phần I không bao gồm dư nợ cho vay đối với các nhu cầu vay vốn được quy định tại các văn bản ban hành trước ngày Thông tư số …../2023/TT-NHNN có hiệu lực thi hành mà vẫn được tiếp tục được quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số …../2023/TT-NHNN; các nhu cầu vốn cho vay này được thống kê vào các chỉ tiêu 2a, 2b, 2c và 2d Phần I tương ứng.

3. Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Chính sách tiền tệ – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 49 Lý Thái Tổ – Hoàn Kiếm – Hà Nội (email: [email protected], fax: 04.38240132).

4. Đề nghị ghi rõ họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm trả lời các chi tiết báo cáo khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam yêu cầu.

Giấy Đề Nghị Đăng Ký Công Ty Tnhh Một Thành Viên Ban Hành Kèm Thông Tư 20/2023/Tt

……, ngày ……tháng …… năm ……

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố ………………..…

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ………………………………………………………….là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các nội dung sau:

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp)

Thành lập mới

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi

2. Tên công ty:

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):……………………………………………………………………….

Tên công ty viết tắt (nếu có):…………………………………………………………………………………………………….

3. Địa chỉ trụ sở chính:……………………………………………………………………………………………………………

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:………………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………………..

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………Fax:……………………………………………………

Email: ……………………………………………………………………………Website:………………………………………..

Doanh nghiệp nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất. (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất).

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

STT

Tên ngành

Mã ngành

5. Chủ sở hữu:

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân:……………………………………………………………………………………………….

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):…………………………………………………. Giới tính:………………….

Sinh ngày: ……../……….. / …………Dân tộc………………………: Quốc tịch:…………………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:…………………………………………………………………………

Ngày cấp: ………/ ………./ ……………………Nơi cấp:………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):…………………………………………………

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………………………………

Ngày cấp……..: / ……/ ……………….Ngày hết hạn:…… / ……../…………… Nơi cấp:………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………………………….

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:……………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:…………………………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………………………………………….Fax:…………………………………………………………

Email:…………………………………………………………………… Website:…………………………………………………..

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:……………………………………………………………………………………………………..………

Do: ……………………………………………………………………………………….cấp/phê duyệt ngày…../…./…..

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức:……………………………………………………………………………………………….

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):……………………………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:……………………………………………………………………………….

Do: …………………………………………………………………………..cấp/phê duyệt ngày………… /…… /………………

Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………………………………………………………….

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………………………

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:………………………………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………………………………………………………………….Fax:…………………………………………………….

Email:……………………………………………………………………………….Website:……………………………………………..

Danh sách người đại diện theo ủy quyền (kê khai theo mẫu, nếu có): Gửi kèm

Mô hình tổ chức công ty (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hội đồng thành viên

Chủ tịch công ty

– Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu là nhà đầu tư nước ngoài):

Mã số dự án:………………………………………

Do: …………………………….cấp/phê duyệt ngày…../…./…..

6. Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có):

7. Nguồn vốn điều lệ:

Loại nguồn vốn

Tỷ lệ (%)

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có)

Vốn trong nước:

+ Vốn nhà nước

+ Vốn tư nhân

Vốn nước ngoài

Vốn khác

Tổng cộng

8. Người đại diện theo pháp luật:

– Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………Giới tính:…………………………

Chức danh:……………………………………………………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…………: / ……./ ……….Dân tộc: ………………………………Quốc tịch:,……………………………………..

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân số:……………………………………………………………………………..

Ngày cấp…: / ……./…………………… Nơi cấp:……………………………………………………………………………………

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD):…………………………………………………..

Số giấy chứng thực cá nhân:……………………………………………………………………………………………………….

Ngày cấp: …………/ ………../ ………….Ngày hết hạn:…….. /………. /………… Nơi cấp:…………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:………………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………………

Xã/Phường/Thị trấn:……………………………………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:…………………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………………………………………………………………………..

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:………………………………………………………………..

Xã/Phường/Thị trấn:…………………………………………………………………………………………………………..

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………………………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố:……………………………………………………………………………………………………….

Quốc gia:…………………………………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………………………………. Fax:…………………………………………………………………..

Email: ……………………………………..….Website:……………………………………………………………

9. Thông tin đăng ký thuế:

STT

Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế

1

Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng (nếu có):

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………….

Điện thoại: …………………………………………………………..

2

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế khác địa chỉ trụ sở chính):

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn:…………………………

Xã/Phường/Thị trấn: ………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………..

Quốc gia: ……………………………………………………………..

Điện thoại: ………………………….Fax: …………………………..

Email: …………………………………………………………………

3

Ngày bắt đầu hoạt động (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../…….

4

Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập

Hạch toán phụ thuộc

5

Năm tài chính:

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)

6

Tổng số lao động: …………………………………………………………

7

Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT (có/không):

8

Đăng ký xuất khẩu (có/không): ………………………………………

9

Tài khoản ngân hàng, kho bạc (nếu có tại thời điểm kê khai):

Tài khoản ngân hàng: ……………………………………………….

Tài khoản kho bạc: ………………………………………………….

10

Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng

Tiêu thụ đặc biệt

Thuế xuất, nhập khẩu

Tài nguyên

Thu nhập doanh nghiệp

Môn bài

Tiền thuê đất

Phí, lệ phí

Thu nhập cá nhân

Khác

11

Ngành, nghề kinh doanh chính: ………………………………………..…………….

…………………………………………………………………………………………………..…

a) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:……………………………………………………………………………………….

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ,…………………………………………………………………………

b) Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):………………………………………………………………………..

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:………………………………………………………………………………………..

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):

Advertisement

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất.

Tôi cam kết:

– Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và được sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật;

– Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên.

(Ký và ghi họ tên)

Báo Cáo Thông Tin Thị Trường Lao Động Mẫu Báo Cáo Thị Trường Lao Động Mới Nhất

Số: …/BC-SLĐTBXH

…, ngày…tháng…năm….

Kính gửi:

TT Chỉ tiêu Đơn vị Kỳ trước Kỳ báo cáo

A B C 1 2

I. THÔNG TIN CUNG LAO ĐỘNG

1

Số người từ 15 tuổi trở lên

Người

a

Chia theo khu vực

– Thành thị

Người

– Nông thôn

Người

b

Chia theo giới tính

– Nam

Người

– Nữ

Người

2

Số người có việc làm

Người

a

Chia theo khu vực

– Thành thị

Người

– Nông thôn

Người

b

Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

– Chưa qua đào tạo

Người

– CNKT không bằng

Người

– Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng

Người

– Sơ cấp

Người

– Trung cấp

Người

– Cao đẳng

Người

– Đại học

Người

– Trên đại học

Người

c

Chia theo vị thế việc làm

Chủ cơ sở sản xuất kinh doanh

Người

Tự làm

Người

Lao động gia đình

Người

Làm công ăn lương

Người

3

Số người thất nghiệp

Người

a

Chia theo khu vực

– Thành thị

Người

– Nông thôn

Người

b

Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật

– Chưa qua đào tạo

Người

– CNKT không bằng

Người

– Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng

Người

– Sơ cấp

Người

– Trung cấp

Người

– Cao đẳng

Người

– Đại học

Người

– Trên đại học

Người

c

Chia theo thời gian thất nghiệp

– Dưới 3 tháng

Người

– Từ 3 tháng đến 1 năm

Người

– Trên 1 năm

Người

4

Số người không tham gia hoạt động kinh tế

Người

a

Đi học

Người

b

Hưu trí

Người

c

Nội trợ

Người

d

Khuyết tật

Người

e

Khác

Người

II. THÔNG TIN CẦU LAO ĐỘNG

1

Tổng số doanh nghiệp

DN

2

Tổng số lao động

Người

a

Chia theo loại lao động

– Lao động nữ

Người

– Lao động trên 35 tuổi

Người

– Lao động tham gia BHXH bắt buộc

Người

b

Chia theo vị trí việc làm

– Nhà quản lý

Người

– Chuyên môn kỹ thuật bậc cao

Người

– Chuyên môn kỹ thuật bậc trung

Người

– Khác

Người

III. THÔNG TIN NHU CẦU TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG

1

Tổng số lượng tuyển

Người

2

Chia theo loại hình

a

Doanh nghiệp nhà nước

Người

b

Doanh nghiệp ngoài nhà nước

Người

c

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Người

d

Cơ quan, đơn vị nhà nước

Người

e

Hộ kinh doanh

Người

g

Cá nhân

Người

3

Chia theo mã nghề cấp 2

Nhà quản lý của các cơ quan Tập đoàn, Tổng công ty và tương đương (chuyên trách)

Người

Nhà chuyên môn trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật

Người

Nhà chuyên môn về sức khỏe

Người

Nhà chuyên môn về giảng dạy

Người

Nhà chuyên môn về kinh doanh và quản lý

Người

Nhà chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông

Người

Nhà chuyên môn về luật pháp, văn hóa, xã hội

Người

Kỹ thuật viên khoa học và kỹ thuật

Người

Kỹ thuật viên sức khỏe

Người

Nhân viên về kinh doanh và quản lý

Người

Nhân viên luật pháp, văn hóa, xã hội

Người

Kỹ thuật viên thông tin và truyền thông

Người

Giáo viên bậc trung

Người

Nhân viên tổng hợp và nhân viên làm các công việc bàn giấy

Người

Nhân viên dịch vụ khách hàng

Người

Nhân viên ghi chép số liệu và vật liệu

Người

Nhân viên hỗ trợ văn phòng khác

Người

Nhân viên dịch vụ cá nhân

Người

Nhân viên bán hàng

Người

Nhân viên chăm sóc cá nhân

Người

Nhân viên dịch vụ bảo vệ

Người

Lao động có kỹ năng trong nông nghiệp có sản phẩm chủ yếu để bán

Người

Lao động có kỹ năng trong lâm nghiệp, thủy sản và săn bắn có sản phẩm chủ yếu để bán

Người

Lao động tự cung tự cấp trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Người

Người

Người

Người

Thợ điện và thợ điện tử

Người

Người

Thợ vận hành máy móc và thiết bị

Người

Thợ lắp ráp

Người

Lái xe và thợ vận hành thiết bị chuyển động

Người

Người quét dọn và giúp việc

Người

Lao động giản đơn trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

Người

Lao động trong ngành khai khoáng, xây dựng, công nghiệp chế biến, chế tạo và giao thông vận tải

Người

Người phụ giúp chuẩn bị thực phẩm

Người

Người

Người thu dọn vật thải và lao động giản đơn khác

Người

IV. THÔNG TIN NGƯỜI LAO ĐỘNG NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM

1

Tổng số

Người

2

Chia theo vị trí công việc

a

Nhà quản lý

Người

b

Giám đốc điều hành

Người

c

Chuyên gia

Người

d

Lao động kỹ thuật

Người

Mẫu Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân Của Giáo Viên Năm 2023 – 2023 (Cách Viết + 11 Mẫu) Báo Cáo Thành Tích Cá Nhân

Cách viết báo cáo thành tích cá nhân giáo viên

I. Phần đầu báo cáo thành tích

Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ, địa điểm, ngày tháng năm viết Báo cáo thành tích cá nhân.

Tên Phòng/ Sở giáo dục và tên trường mà thầy cô đang công tác.

Số báo cáo thành tích.

Báo cáo thành tích cá nhân ghi rõ hình thức đề nghị tặng danh hiệu: Lao động tiên tiến, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh…; Ghi rõ năm học nào.

II. Phần nội dung chính báo cáo thành tích

* Sơ lược lý lịch giáo viên Báo cáo thành tích cá nhân: Họ và tên; Năm sinh; Giới tính; Quê quán; Đơn vị công tác; Chức vụ hiện nay; Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

* Nhiệm vụ được phân công:

Giáo viên ghi rõ những thuận lợi, khó khăn cơ bản trong quá trình công tác năm học qua:

+ Thuận lợi:

Bản thân: nhiệt tình công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có ý thức học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Đội ngũ giáo viên toàn trường chuyên môn vững, luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ.

Đa phần học sinh chăm ngoan, có ý thức học tập; phụ huynh học sinh quan tâm đến việc học tập và rèn luyện của con em.

Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng đảm bảo cho công tác dạy và học.

Sự quan tâm của Ban Giám hiệu nhà trường, tổ chuyên môn.

Sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả, thanh kiểm tra kịp thời của Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội đến sự nghiệp giáo dục của địa phương nói chung và nhà trường nói riêng.

+ Khó khăn:

Số ít học sinh chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa chăm ngoan học tập.

Nhiều học sinh còn phải đi học xa, đường sá đi lại khó khăn…

* Thành tích đạt được của cá nhân giáo viên trong năm học:

– Hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ được giao trong năm học với chất lượng tốt:

Có đầy đủ hồ sơ, các loại sổ sách theo quy định của về chuyên môn.

Kết quả thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đều đạt loại tốt.

– Chất lượng các giờ dạy được nhà trường, tổ chuyên môn dự giảng đều đánh giá loại giỏi (ghi cụ thể).

– Tham gia thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp nào? Đạt giải gì?

– Tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm, đề tài nghiên cứu khoa học nào? Cấp nào? Được đánh giá ra sao?

– Chất lượng rèn luyện 2 mặt của học sinh lớp chủ nhiệm đạt các tỉ lệ như thế nào?

– Tỉ lệ học sinh thuộc bộ môn mà giáo viên giảng dạy cụ thể ở từng khối lớp đạt bao nhiêu % là Giỏi, Khá, Trung bình, Yếu, Kém.

– Thành tích thì học sinh giỏi bộ môn mà giáo viên là người bồi dưỡng trực tiếp ra sao?

– Giáo viên là Đảng viên thì cần đánh giá thêm về việc chấp hành chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như thế nào?

– Giáo viên tự nhận xét về phẩm chất đạo đức của một nhà giáo: lối sống giản dị, không xa hoa lãng phí, gần gũi với học sinh, nhiệt tình với phụ huynh, hòa nhã, đoàn kết với đồng nghiệp.

– Giáo viên tự nhận xét về tinh thần tự phê bình và phê bình trong cơ quan, thành tích trong đóng góp, xây dựng hoạt động, nề nếp ở trường đang công tác

– Thành tích của cá nhân giáo viên trong học tập nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ: tham gia các lớp bồi dưỡng để nâng cao trình độ, tự học, tự nghiên cứu.

* Ghi rõ các danh hiệu, khen thưởng mà giáo viên đạt được trong các năm trước.

Giáo viên lập bảng ghi rõ từng năm học đã đạt được danh hiệu thi đua là gì? Quyết định công nhận danh hiệu thi đua số mấy? Ngày tháng năm ký quyết định? Do cơ quan nào ban hành?

III. Phần cuối báo cáo thành tích

Giáo viên viết Báo cáo thành tích cá nhân ký, ghi rõ họ tên và nộp lên Ban Giám hiệu nhà trường. Thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường, Hiệu trưởng ký xác nhận đề nghị và đóng dấu.

Báo cáo thành tích cá nhân mới nhất

……ngày …..tháng …….. năm 20…….

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH CÁ NHÂN

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:

– Họ tên: .…………………………………………………………..

– Sinh ngày, tháng, năm: .…………………. Giới tính: .…………..

– Đơn vị công tác: ………………………………………………….

– Chức vụ: Giáo viên

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

– Giáo viên chủ nhiệm lớp …

2. Thành tích cá nhân:

– Bản thân luôn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thực hiện soạn giảng đúng chương trình quy định và có đầu tư về chất lượng. Dự giờ, thao giảng đủ số tiết quy định và luôn xếp loại Tốt. Tích cực bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu nên chất lượng học sinh có nhiều tiến bộ, kì II cao hơn kỳ I. Cụ thể là chất lượng học sinh cuối các năm học có số học sinh được khen thưởng các mặt đạt trên 50%; Trong đó, đạt thành tích nổi bật đều trên …,…%; đạt thành tích vượt bậc các môn học trên …,…%. Đặc biệt là tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học đều đạt 100%

– Trong các năm học qua, nề nếp học tập của lớp đã đi vào quy cũ và có một thói quen sử dụng thao tác ký hiệu triệt để.

– Hằng năm bản thân đều viết Sáng kiến kinh nghiệm tham gia dự thi cấp trường; Năm học …-… có SKKN được công nhận cấp trường với nội dung là: “…”.

– Trong các năm học bản thân đã tích cực học hỏi, nghiên cứu tài liệu, xem đĩa các tiết dạy mẫu để áp dụng giảng dạy các môn học đạt hiệu quả do đó trong nhiều năm liền bản thân tôi được trường kiểm tra đánh giá cao về kết quả tiết dạy.

– Tham gia tốt các phong trào của các tổ chức trong đơn vị như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên, …

– Bên cạnh đó, mọi thành viên trong gia đình đều có phẩm chất đạo đức tốt, gia đình luôn đạt danh hiệu gia đình văn hóa trong nhiều năm liền.

– Bản thân thường xuyên tham gia Hội thi GVG cấp trường và đều được công nhận; Năm học 20…….-20……. đạt giải … trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường.

– Thường xuyên làm tốt công tác rèn luyện cho học sinh đảm bảo thực hiện tốt phong trào “Giữ vở sạch, Viết chữ đẹp”; Năm học 20…….-20……., có … học sinh được công nhận “VS-CĐ” cấp trường (… em đạt giải Nhất, … em đạt giải Nhì, …).

– …………………………………………………

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số quyết định; ngày/tháng/năm; Cơ quan quyết định khen thưởng

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định; ngày/tháng/năm; Cơ quan quyết địnhkhen thưởng

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

NGƯỜI VIẾT

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên Mầm non

Họ và tên: ……………………………………………………………………………

Sinh ngày: ……………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: Trường Mầm non ……………………………………… Nhiệm vụ được giao: Dạy trẻ lớp mẫu giáo lớn (5-6 tuổi) Trường……….

Qua một năm công tác, với sự nổ lực của bản thân cũng như sự giúp đỡ, chỉ đạo sát sao của Chi bộ – BGH nhà trường, tập thể sư phạm nhà trường, tôi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và đã được một số thành tích như sau:

I. Chính trị tư tưởng:

Lập trường tư tưởng vững vàng. Chấp hành nghiêm chỉnh đường lối chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước thực hiện tốt nội quy, quy chế của nhà trường đề ra. Có lối sống lành mạnh, gần gủi với mọi người, được đồng nghiệp, phụ huynh các cháu thương yêu, quý trọng.

II. Thực hiện nhiệm vụ năm học.

1. Huy động số lượng:

Được nhà trường phân công chủ nhiệm lớp mẫu giáo lớn, bản thân tôi đã tìm mọi biện pháp huy động tối đa số trẻ đến lớp được 25 cháu đảm bảo kế hoạch nhà trường giao.

2. Công tác chuyên môn:

Khám Phá Thêm:

 

Soạn Sinh 8 Bài 57: Tuyến tụy và tuyến trên thận Giải SGK Sinh học 8 trang 181

Nêu cao tinh thần tự học, tự rèn luyện, thường xuyên tìm hiểu tham khảo sách báo để nâng cao chất lượng dạy học, mục đích giúp các cháu hiểu nhanh kiến thức bài học, gần gũi, giúp đỡ các cháu, quan tâm hơn những cháu cá biệt.

Tham gia dự thi GVDG cấp huyện và đã đạt được giáo viên dạy giỏi năm học 2009 – 20…..

Hưởng ứng quy trình năm học của nhà trường, tiếp tục thực hiện chuyên đề qua 5 lĩnh vực. Bản thân tôi đã xây dựng trang trí lớp học theo các góc, tạo môi trường chữ viết phong phú trong lớp, giúp cho trẻ hứng thú khi hoạt động chung cũng như hoạt động góc, được nhà trường, cấp trên đánh giá cao.

Tham gia hội thi làm đồ dùng dạy học đạt kết quả cao (xếp loại Tốt), tạo thêm nhiều đồ dùng, đồ chơi sáng tạo trong tiết dạy nên các cháu hứng thú trong học tập.

Phối hợp với các đồng chí trong trường nuôi dạy, giáo dục trẻ ngoan ngoãn, phát triển thể chất tốt.

Kết quả chất lượng của lớp như sau:

+ Xếp loại Khá, Giỏi: 20/25 cháu, chiếm tỷ lệ: 80% tổng số cháu của lớp.

+ Xếp loại Đạt yêu cầu 5/25 cháu, chiếm tỷ lệ 20% tổng số cháu của lớp.

3. Công tác chủ nhiệm:

Thường xuyên chăm lo, quan tâm các cháu, được phụ huynh tin tưởng, các cháu quý mến.

Hồ sơ sổ sách đầy đủ, sạch đẹp.

4. Công tác nâng cao trình độ:

Thường xuyên học hỏi nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đưa ứng dụng CNTT vào công tác dạy học. Cụ thể trong Hội thi GVDG cấp Huyện tôi đã dùng máy chiếu Projector để dạy học đạt kết quả cao.

5. Công tác đoàn thể:

Bản thân luôn luôn gương mẫu nhiệt tình tham gia các hoạt động chính quyền, đoàn thể của nhà trường cũng như địa phương nơi tôi làm việc và sinh sống.

Xác nhận của BGH Nhà trường

Hiệu trưởng

…..ngày …. tháng…. năm 20….

Người viết

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên Tiểu học

Mẫu 1

Số…. /BCTT

………….., ngày……tháng……năm…..

NĂM HỌC …..-…….

I- SƠ LƯỢC LÍ LỊCH:

Tên tôi là: Sinh ngày: ………… Giới tính: ……..

Quê quán: ………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………

Chức vụ hiện nay: ……………………………………

Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: ……………….

II- THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC:

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao và đảm nhận:

Năm học ………….tôi được nhà trường phân công giảng dạy lớp 3- Bí thư Đoàn trường.

* Những thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ:

Trong năm học mang nhiều ý nghĩa này, bản thân tôi thực hiện nhiệm vụ năm học có những thuận lợi và khó khăn cơ bản sau:

+ Thuận lợi:

Trường luôn có đội ngũ giáo viên mạnh về chuyên môn. Trường có đội ngũ giáo viên trẻ, nhiệt tình yêu nghề luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình trong mọi hoạt động của trường, ngành phát động và đều đạt kết quả cao.

– Bản thân tôi là giáo viên luôn nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

– Học sinh ngoan ngoãn, được sự hỗ trợ vở viết và sách giáo khoa dùng chung theo chương trình 135 của Chính phủ.

– Cơ sở vật chất: Có phòng học, bàn ghế, trang thiết bị tối thiểu cơ bản đảm bảo cho công tác dạy và học.

– Luôn được sự quan tâm của Đảng ủy, UBND xã, các lực lượng đóng quân trên địa bàn quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của địa phương. Nhất là sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo nhà trường, của Phòng Giáo dục và đào tạo ………………….

+ Khó khăn:

– Các em đều là con em dân tộc thiểu số có điều kiện kinh tế gặp nhiều khó khăn, tỉ lệ con hộ nghèo cao nên ảnh hưởng lớn tới học tập .

– Học sinh còn chưa được sự quan tâm của gia đình, chưa có thời gian đầu tư cho việc học.

– Địa bàn dân cư không tập trung, nhiều học sinh còn phải đi học xa (nhất là các bản lẻ).

Căn cứ vào tiêu chuẩn đánh giá lao động tiên tiến, căn cứ vào việc thực hiện mục tiêu nhiệm vụ năm học ………………..; Tôi xin tóm tắt thành tích mà cá nhân tôi đã đạt được trong năm học vừa qua như sau:

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

a . Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao đạt chất lượng:

– Bản thân có nhiều tiến bộ rõ rệt về các giờ dạy qua các đợt hội giảng trong năm học.

– Có đầy đủ hồ sơ, các loại sổ sách theo quy định của chuyên môn. Năm học ……………… đã được Phòng Giáo dục thanh tra toàn diện đánh giá tiết dạy và chất lượng hồ sơ đạt tốt.

– Chỉ tiêu đạt được:

+ Bài soạn:

Tốt + Khá: 90 %

Trung bình: 10 %

+ Chất lượng giờ dạy:

Tổng số tiết dự: 4 tiết

+ Đạt giỏi: 2 tiết

+ Đạt khá: 2 tiết

Qua khảo sát chất lượng đầu năm học: Tổng số học sinh: 9 em. Trong đó: Giỏi: 0 em; Khá 2 em; Tb: 5em; Yếu: 2 em.

Căn cứ vào chất lượng khảo sát đầu năm tôi đã đưa ra kế hoạch bồi dưỡng và phụ đạo học sinh ba buổi trên tuần, vào đầu giờ và giờ học chính khóa, vào các buổi chiều. Cụ thể là: Một buổi bồi dưỡng học sinh giỏi, viết chữ đẹp vào thứ hai hàng tuần, hai buổi phụ đạo học sinh yếu vào thứ tư, thứ sáu hàng tuần. các buổi còn lại phụ đạo vào đầu giờ và cuối giờ 15 đến 20 phút. Chất lượng cuối năm đạt được như sau:

– Duy trì sĩ số lớp: 9/9 = 100%

* Hạnh kiểm: THDĐ : 9/9 em = 100%

* Học Lực

+ Giỏi: 1 em = 11,1 %

+ Khá: 3 em = 33,3 %

+ Trung bình: 5 = 55,5 %

Chất lượng mũi nhọn:

Tôi thường xuyên quan tâm đến các đối tượng học sinh của lớp nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của học sinh. Đặc biệt chú trọng bồi dưỡng đội tuyển mũi nhọn nhằm nâng cao chất lượng học sinh giỏi, cụ thể:

b. Các biện pháp đổi mới công tác giảng dạy, những sáng kiến kinh nghiệm:

Bản thân không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thường xuyên nghiên cứu tài liệu, sách tham khảo, ứng dụng CNTT vào giảng dạy để tìm phương pháp mới nhăm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học sinh trong học tập.

c. Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:

– Là Đảng viên, là người giáo viên, ngoài việc thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ chuyên môn của mình, tôi luôn gương mẫu chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình nhà giáo văn hóa. Gương mẫu trước học trò và đồng nghiệp.

– Tham gia đầy đủ các hoạt động, phong trào nhà trường tổ chức. Trong công tác giảng dạy tôi tham gia dự giờ thăm lớp, hội giảng, sinh hoạt chuyên môn để rút kinh nghiệm và đóng góp ý kiến nhằm giúp đỡ đồng nghiệp ngày càng tiến bộ hơn.

d. Tích cực học tập chính trị, văn hóa chuyên môn nghiệp vụ:

– Với tinh thần tự học tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ nhận thức, chuyên môn nghiệp vụ, tôi đã tham gia đầy đủ các lớp học do các cấp tổ chức để vận dụng vào công việc giảng dạy của mình và nhất là việc giáo dục đạo đức cho học sinh sống, làm việc và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Không ngừng học tập để nâng cao trình độ nhận thức phục vụ tốt cho việc giảng dạy, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, hoàn thành tốt các công việc được giao.

e. Phẩm chất đạo đức:

Là người giáo viên trong thời đại mới, tôi luôn cố gắng trau dồi đạo đức, có lối sống giản dị, không xa hoa lãng phí. Có ý thức xây dựng đoàn kết trong tập thể nhà trường, hòa nhã với đồng nghiệp, phụ huynh học sinh. Hết lòng vì học sinh thân yêu được sự tín nhiệm của đồng nghiệp, học sinh

Luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú cũng như ở cơ quan. Thực sự là tấm gương sáng để học sinh noi theo

III- CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC NHẬN:

Danh hiệu đạt được trong các năm:

Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

* Năm học…. – Đạt danh hiệu lao động tiên tiến – QĐ số ………./ QĐ- UBND, ngày …/…/…

Khám Phá Thêm:

 

Văn mẫu lớp 7: Phân tích bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan Dàn ý & 9 bài văn mẫu lớp 7 hay nhất

Xin chân thành cảm ơn!

Hiệu trưởng xác nhận đề nghị Người báo cáo

Mẫu 2

UBND HUYỆN……….

TRƯỜNG TH…………

…., ngày …. tháng …. năm 20….

Năm học 20… -20…

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ và tên: ……………………………………………………….…

– Sinh ngày … tháng … năm …. Giới tính: ………………….

– Quê quán: ………………………………………………………

– Trú quán: ……………………………………………………….

– Đơn vị công tác: Trường tiểu học …………………………

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể): …………………

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học sư phạm

– Danh hiệu, giải thưởng: Nhiều năm đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC.

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao:

+ Với tư cách là phó bí thư chi bộ bản thân luôn có thái độ giữ tốt mối liên hệ với Ban chi ủy, Chi bộ, Đảng ủy; tuyên truyền tư tưởng cho đảng viên và giáo viên chấp hành tốt chính sách của Đảng, pháp luật nhà Nước.

– Có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập của dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Có tinh thần đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước.

– Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

+ Với tư cách là phó chủ tịch Công đoàn Cơ sở, tôi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng chặt chẽ quy chế phối hợp công tác giữa Công đoàn với Ban giám hiệu trường, cùng với các thành viên trong BCH công đoàn xây dựng kế hoạch hoạt động phù hợp với tình hình thực tế đơn vị. Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho Đoàn viên Công đoàn.

+ Với tư cách là tổ trưởng tổ chuyên môn, tôi đã lập kế hoạch và chỉ đạo tổ 5 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các tổ viên luôn có sự đoàn kết, nhất trí và đồng thuận cao trong công việc, cùng chung sức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, thực hiện có chất lượng, có hiệu quả ở từng vị trí, từng điều kiện cụ thể.

+ Với tư cách là giáo viên tôi có lập trường tư tưởng vững vàng, yêu nghề, mến trẻ, yên tâm công tác và tất cả vì sự nghiệp trồng người. Chấp hành tốt mọi chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tích cực góp phần xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thân ái, yêu thương chan hoà giúp đỡ lẫn nhau. Tôi đã phấn đấu và rèn luyện để thực sự xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.

– Bản thân luôn luôn thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành, luôn xây dựng mối đoàn kết nhất trí tôn trọng yêu thương giúp đỡ lẫn nhau trong chuyên môn cũng như trong cuộc sống.

– Trong năm thực hiện tốt phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và thực hiện tốt phong trào xã hội hóa giáo dục.

– Trong công tác chuyên môn, bản thân luôn nổ lực hết sức mình để giáo dục học sinh phát triển toàn diện, học sinh hoàn thành môn học đúng với chỉ tiêu kế hoạch.

– Trong công tác chủ nhiệm cũng như trong giảng dạy. Gần gũi, tôn trọng và đối xử công bằng, bình đẳng, nhiệt tình giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Luôn tôn trọng thương yêu tận tuỵ với học sinh nhất là với những em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Luôn có thái độ giữ tốt mối liên hệ với Ban đại diện cha mẹ học sinh và phụ huynh để giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm.

– Luôn chấp hành đầy đủ mọi mặt như hồ sơ sổ sách, làm tốt công tác giáo viên thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, soạn giảng chu đáo, thời gian lên lớp chấp hành nghiêm túc theo quy chế của trường đề ra.

– Luôn tìm tòi nghiên cứu, học hỏi bạn bè, đồng chí, đồng nghiệp. Tích cực cải tiến phương pháp giảng dạy để nâng cao hiệu quả của mỗi giờ lên lớp.

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

Với những cố gắng trên, chất lượng môn học những lớp tôi phụ trách luôn đạt được kết quả cao qua từng kì:

Điểm bài kiểm tra học kì I

Điểm bài kiểm tra học kì II

Điểm 9-10

6 em

Điểm 9-10

7 em

Điểm 5-8

7 em

Điểm 5-8

6 em

– Cuối năm: 13/13. học sinh đều hoàn thành chương trình tiểu học.

II. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm học

Danh hiệu thi đua

Số…ngày…tháng…năm…của QĐ công nhận danh hiệu thi đua; Cơ quan ban hành QĐ

20… – 20…

Lao động tiên tiến

Số:53 QĐ-UBND Huyện, Ngày 27/9/20…

20…- 20…

Lao động tiên tiến

Số:44 QĐ-UBND Huyện, Ngày 22/8/20…

20… – 20…

Lao động tiên tiến

Số:.. QĐ-UBND Huyện, Ngày …..

20… – 20…

Lao động tiên tiến

Số:… QĐ-UBND Huyện, Ngày …

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số…ngày…tháng…năm…của QĐ khen thưởng; Cơ quan ban hành QĐ

20… – 20…

Giấy khen

20…- 20…

Giấy khen

20… – 20…

Giấy khen

20… – 20…

Giấy khen

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN, ĐỀ NGHỊ

NGƯỜI BÁO CÁO THÀNH TÍCH

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CẤP TRÊN TRỰC TIẾP XÁC NHẬN

(Ký, đóng dấu)

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THCS

PHÒNG GD & ĐT………..

TRƯỜNG ………..

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

+ Họ và tên:…………………………………….

+ Sinh ngày:……………………………………

+ Nơi sinh:……………………………………

+ Trình độ văn hóa:…………………………..

+ Chức vụ hiện nay:…………………………

+ Quá trình công tác:…………………………

+ Học hàm, học vị:…………………………

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận

– Tổ phó chuyên môn: Tổ Sử – Địa – GDCD

– Trưởng ban Thanh thanh tra Nhân dân trường học

– Thư kí Chi bộ trường THCS Phú Đa.

– Giảng dạy: môn lịch sử lớp 8 và lớp 9

– Bồi dưỡng học sinh giỏi lịch sử lớp 9

– Giáo viên chủ nhiệm lớp 9/1.

– Phụ trách chính việc hướng dẫn học sinh tham gia cuộc thi làm đề tài nghiên cứu KHKT và Sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng.

– Phụ trách giám sát công tác chất lượng của bộ môn lịch sử.

2. Thành tích đạt được của cá nhân

Với quyền hạn và nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận, dưới sự phân công lãnh chỉ đạo sâu sát của Ban giám hiệu nhà trường cùng với ban ngành các cấp, trong năm học qua bản thân tôi đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của của mình và đã đạt được những kết quả như sau:

2.1. Về chuyên môn nghiệp vụ

a) Trong công tác giảng dạy:

– Trong thời gian công tác tôi luôn thực hiện tốt quy chế, quy định của chuyên môn do ngành, nhà trường, tổ chuyên môn đề ra như thực hiện giờ giấc ra vào lớp, công tác soạn giảng, báo giảng, chấm trả bài…; luôn học hỏi đồng nghiệp, đổi mới phương pháp dạy học để nâng cao chất lượng giảng dạy và giáo dục. Tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn do ngành tổ chức.

– Thực hiện nghiêm túc và đảm bảo dạy đúng theo chuẩn kiến thức kĩ năng, theo hướng giảm tải của chương trình THCS, kĩ năng ra đề kiểm tra đảm bảo theo ma trận đề và dạy học theo hướng phát triển năng lực học sinh.

– Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin thường xuyên trong các tiết học và ứng dụng các phương pháp dạy học mới đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học hiện nay, đổi mới kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, công bằng khách quan trong công việc đánh giá và xếp loại học sinh.

– Đảm bảo đầy đủ các loại hồ sơ sổ sách theo đúng quy định của ngành và của cơ quan đơn vị.

– Tích cực trong công tác thao giảng tổ chuyên môn quy định: 2 tiết dạy/năm học đều xếp loại giỏi.

– Trong các lần được kiểm tra chuyên đề: tổ, trường đều xếp loại tốt.

– Đạt và vượt chỉ tiêu chất lượng bộ môn đề ra vào đầu năm học của nhà trường.

– Không vắng, bỏ tiết buổi nào.

b) Trong công tác chủ nhiệm lớp:

– Duy trì sĩ số học sinh: 100%, không có học sinh bỏ học.

– Đảm bảo chất lượng 2 mặt của học sinh về học lực và hạnh kiểm.

– Tham gia nghiêm túc và hưởng ứng đầy đủ các hoạt động phong trào của Liên Đội, Đoàn và Hội Chữ thập đỏ trong nhà trường.

– Luôn động viên, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát lớp, tham gia đầy đủ và có hiệu quả nhiều phong trào của lớp, trường và các cấp đề ra đã đạt nhiều thành tích nổi bật.

c) Trong công tác tổ phó chuyên môn (tổ Sử – Địa – GDCD):

Là tổ phó chuyên môn luôn sát cánh với tổ trưởng trong các hoạt động, như kiểm tra hồ sơ sổ sách, quản lý hồ sơ sổ sách, duyệt kiểm tra đề chung, chất lượng của nhóm bộ môn, duyệt lịch báo giảng của tổ trưởng chuyên môn và tham gia nghiêm túc với vai trò của mình trong các hoạt động chung của tổ.

Tích cực phối kết hợp thực hiện tốt các hoạt động thao giảng, chuyên đề của tổ chuyên môn.

2.2. Về hoạt động của tổ chức đảng, đoàn thể

– Bản thân trong các năm học, tham gia đầy đủ các các hoạt động phong trào trong tổ chức Đảng, Liên đội, Công đoàn Nhà trường và các hoạt động công tác xã hội khác do các cấp phát động. Không vi phạm quy chế, quy định của ngành, của cơ quan đơn vị. Đều chấp hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

– Với vai trò là đảng viên trong Chi bộ nhà trường, tôi luôn mạnh dạn tham mưu, đánh giá, góp ý xây dựng cho Chi bộ, luôn xứng đáng là một đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cuối năm họp xét thi đua về tư cách đảng viên, tôi luôn được xét vào nhóm “Đảng viên đủ tư cách hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ”

Khám Phá Thêm:

 

Văn mẫu lớp 8: Phân tích đoạn trích Trong lòng mẹ của Nguyên Hồng Dàn ý & 8 bài văn mẫu lớp 8 hay nhất

– Trong vai trò trưởng Ban thanh tra nhân dân trường học, qua các công tác kiểm tra, giám sát cũng như tiếp thu ý kiến của đồng nghiệp, học sinh, Ban thanh tra nhân dân đã đóng góp xây dựng ý kiến, tham mưu với Chi bộ, Ban giám hiệu và Công đoàn trường. Bản thân đã cố gắng làm tốt và nghiêm túc trong mọi công việc.

– Tham gia tốt và nghiêm túc trong thành phần Đoàn Hội thẩm Nhân dân thuộc tòa án nhân dân huyện Phú Vang nhưng không làm ảnh hưởng đến công tác chuyên môn và các công việc chung khác.

– Với vai trò là một công đoàn viên trong nhà trường, tích cực phối hợp và nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào mà công đoàn trường phát động. Luôn được đánh giá là một công đoàn viên ưu tú.

– Trong các bất kì hoạt động nào các cấp phát động đã hưởng ứng tham gia tích cực và thực hiện một cách nghiêm túc theo tính chất của từng công việc.

2.3. Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, chăm lo đời sống của các thành viên trong tổ chuyên môn, tổ công đoàn, công tác từ thiện, xã hội…

Advertisement

– Bản thân trong công tác, sống và làm việc luôn có lập trường tư tưởng, chính trị trong sáng vững vàng. Luôn kiên định đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Nghiêm túc chấp hành, viết, nói và làm đúng theo Nghị quyết, quan điểm, đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

– Phục tùng sự phân công; luôn chấp hành và thực hiện tốt các điều lệ, quy định, quy chế của ngành và các quy định của cơ quan, đơn vị. Luôn đảm bảo đầy đủ số lượng, chất lượng ngày, giờ công lao động.

– Luôn giữ gìn đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của giáo viên.

– Bản thân sống giản dị, vui vẻ, hòa đồng, có tính tiên phong, gương mẫu của người giáo viên, tham gia thực hiện tốt “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện khác. Được các đồng nghiệp, học sinh và nhân dân tín nhiệm.

– Có tinh thần đoàn kết cao, luôn trung thực trong công tác, quan hệ thân thiện và giúp đỡ đồng nghiệp, luôn tỏ rõ thái độ vì nhân dân và học sinh để phục vụ.

– Phối kết hợp giữa nhà trường vận động phụ huynh học sinh xã hội hóa xây dựng trường xanh-sạch-đẹp.

– Bản thân không có những vi phạm nào về phẩm chất chính trị, đạo đức và lối sống.

Nhờ có sự quan tâm giúp đỡ của lãnh đạo nhà trường và của bạn bè đồng nghiệp, bản thân luôn có ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong các công tác. Từ đó đã đạt được những thành tích cụ thể và được công nhận như sau:

3. Về chuyên môn nghiệp vụ

3.1. Chất lượng đại trà

Đều đạt và vượt chỉ tiêu chất lượng bộ môn đặt ra vào đầu năm của nhà trường. Cụ thể:

– Năm học 20….-20….:

Mẫu báo cáo thành tích cá nhân của giáo viên THPT

Mẫu 1

….., ngày ….. tháng …. năm……

ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN

I. Sơ lược lý lịch

Họ và tên:………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ………………. Giới tính:…..

Quê quán:………………………………………

Trú quán: ………………………………………

Đơn vị công tác: Trường THPT……………

Chức vụhiện nay: ………………………………

Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ………………………………………

II. Thành tích đạt được:

1. Quyền hạn và nhiệm vụ được giao:

– Nhiệm vụ 1: Phụ trách phòng thiết bị

– Nhiệm vụ 2: Phụ trách đánh trống ra vào lớp

– Nhiệm vụ 3: Phụ trách lao động vệ sinh phòng hiệu trưởng, phòng chờ giáo viên lên lớp

2. Thành tích đạt được của cá nhân:

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ 1:

Tự mình nâng cao về năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn bằng cách tìm hiểu thêm trên mạng internet

* Kết quả thực hiện nhiệm vụ 2: Luôn đảm bảo đúng giờ ra vào lớp

*Kết quả thực hiện nhiệm vụ 3:Từng ngày luôn lao động vệ sinh khu vực được phân công sạch sẽ

* Những thành tích khác:

– Luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, hành vi, lối sống của bản thân.

– Đoàn kết, thân ái với đồng nghiệp.

– Tham gia xây dựng trường trong sạch vững mạnh

– Luôn chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật của nhà nước. Thực hiện tốt nội qui của trường, của xã, của Sở .

– Luôn có ý thức tham gia xây dựng gia đình nhà giáo văn hoá, gia đình không ai

vi phạm pháp luật mắc các tệ nạn xã hội.

-Trong gia đình, bản thân tôi luôn gương mẫu chấp hành mọi chủ trương đường lối chính sách pháp luật của Nhà nước, quan tâm tới gia đình, người thân, nuôi dạy con tốt, vợ chồng hạnh phúc;

– Quan hệ với hàng xóm chan hoà, thân thiện;

– Trong cơ quan, thân mật gần gũi với đồng nghiệp, với học sinh và phụ huynh học sinh, không vi phạm lối sống thiếu lành mạnh, tha hoá, biến chất.

– Tham gia đầy đủ nhiệt tình các hoạt động của các tổ chức, đoàn thể trong nhà trường.

– Luôn có thái độ niềm nở thân ái trong quan hệ với nhân dân nơi cư trú và đồng nghiệp.

– Luôn có ý thức thực hành tiết kiệm và sử dụng tài sản chung của nhà trường

– Thường xuyên chú ý lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phê bình góp ý của đồng nghiệp, của học sinh, từ đó có sự điều chỉnh nội dung phương pháp cho phù hợp với đặc thù các công tác được giao.

-Thông qua mạng xã hội Facebook, phòng lao động thương binh xã hội huyện……., phòng văn hóa xã, tôi báo cho gia đình 1 số liệt sỹ về thông tin phần mộ liệt sĩ mà gia đình liệt sĩ chưa tìm thấy.

– Tôi quyên góp đồ dùng, quần áo, sách vở gửi cho học sinh trường THCS……….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm Hình thức khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

Tôi xin chân thành cám ơn ./

(Ký, đóng dấu)

Mẫu 2

……….. ngày …. tháng … năm …..

(Mẫu báo cáo này áp dụng đối với cá nhân)

I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH

– Họ tên (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt):…………………..

– Sinh ngày, …….tháng, ……năm: …………Giới tính:………………….

– Quê quán:………………………………………………………………………..

– Trú quán:………………………………………………………………………….

– Đơn vị công tác: ………………………………………………………………..

– Chức vụ (Đảng, chính quyền, đoàn thể):……………………………..

– Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:………………………………………

– Học hàm, học vị, danh hiệu, giải thưởng:……………………………

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

1. Quyền hạn, nhiệm vụ được giao hoặc đảm nhận:

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

2. Thành tích đạt được của cá nhân:(lưu ý xem chú thích 4)

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………….

III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG

1. Danh hiệu thi đua:

Năm Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định

2. Hình thức khen thưởng:

Năm

Hình thức khen thưởng

Số, ngày, tháng, năm của quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định

* Tóm tắt thành tích nổi bật nhất từ 3 – 5 dòng

………….

Báo Cáo Thực Hiện Tuần Lễ Hưởng Ứng Học Tập Suốt Đời Năm 2023 4 Mẫu Báo Cáo Tuần Lễ Học Tập Suốt Đời

………, ngày….. tháng …. năm …….

1. Công tác triển khai

2. Các hoạt động hưởng ứng tuần lễ

– Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời.

– Kể chuyện dưới cờ về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

– Đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng yêu cầu học sinh tự tiếp cận với các phần mềm, công nghệ dạy học mới.

– Phát động Hội hoc – Hội giảng với các phong trào như: Thi đua giành nhiều điểm tốt, ngày học tốt, giờ học tốt, thi trang trí lớp học thân thiện, tổ chức trồng, chăm sóc bồn hoa cây cảnh – giáo dục kỹ năng sống, tổ chức thi văn nghệ giữa các lớp chào mừng ngày 20 tháng 10 và ngày 20 tháng 11.

– Phát động phong trào xây dựng thư viện của nhà trường, tạo điều kiện thuận lợi cho HS, CB – GV- NV được đọc sách, góp phần phát triển văn hoá đọc.

– Tổ chức cho học sinh đọc báo đội vào 15 phút giờ chủ nhiệm, giờ sinh hoạt.

3. Kết quả đạt được

a. Phát động trong buổi chào cờ ngày …. tháng 10 năm 2023.

– Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục học tập, quán triệt triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đảm bảo chất lượng, hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

* Thành phần tham gia: Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ và học sinh trong toàn trường.

* Số người tham gia:

+ Cán bộ, giáo viên, nhân viên, HĐLĐ của nhà trường: ….. người.

+ Học sinh: ….. em.

b. Cho học sinh đọc báo đội trong giờ truy bài thứ 4, thứ 6 hàng tuần.

* Số người tham gia:

+ GVCN: ….. người.

+ Học sinh: …… em.

c. Cho học sinh đọc sách, báo thư viện của nhà trường chiều thứ thứ 2,4, 6 hàng tuần.

+ Học sinh: ……… em.

d. Đánh giá những kết quả đã đạt được:

Các buổi phát động, các buổi đọc báo đội được thực hiện nghiêm túc.

HIỆU TRƯỞNG

………, ngày….. tháng …. năm …….

Thực hiện Công văn …………….. về việc hướng dẫn tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023. Chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”. Trường THCS……………. báo cáo kết quả tổ chức thực hiện được như sau:

I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI TUẦN LỄ

1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

– …………………………. – Hiệu trưởng làm trưởng ban.

– …………………………. – Phó hiệu trưởng làm phó ban.

– …………………………. – GV – TPT Đội làm ủy viên.

– …………………………. – Cán bộ thư viện làm ủy viên

– ………………………….  – Phụ trách Văn – Thể – Mĩ làm ủy viên

2. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tuần lễ.

3. Kinh phí tổ chức Tuần lễ.

Kinh phí: Băng rôn, khẩu hiệu, thông điệp, bông bống: 1.500.000(đ)

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Các kết quả theo từng hoạt động đã thực hiện nhằm hưởng ứng Tuần lễ

Nội dung hoạt động Kết quả, số lượng Ghi chú

1. Kế hoạch tổ chức tuần lễ

– 100 % giáo viên và nhân viên tham dự tiết chào cờ sáng thứ hai 28/9/2023.

– Học sinh của 29 lớp tham gia

2. Các phương tiện thông tin

– Số bài viết trên các báo:

– Số tin, phóng sự phát trên Đài truyền hình:

– Số bài, tin phát trên Đài phát thanh:

– Số tờ báo tường, số bài viết về HTSĐ- Xây dựng XHHT:

– Không

– Không

– Không

3. Các hoạt động tuyên truyền

– Số lượng tờ rơi đã phát hành:

– Số lượng sách, tài liệu đã phát hành:

– Số băng rôn, panô, khẩu hiệu đã thực hiện:

– 200 tờ kết hợp TV huyện Tây Hòa.

– Số lượng sách tài liệu đã pháthànhgồm: Sách tham khảo trường 1250 bản; Thư viện huyện 250 bản (truyện, sách tham khảo khác) và các loại báo, tạp chí như mực tím, hoa học trò, toán tuổi thơ…

– 1 băng rôn, 1 panô, 1 khẩu hiệu.

4. Hội thảo, tọa đàm, triển lãm về HTSĐ-Xây dựng XHHT

– Số lần hội thảo, tọa đàm:

– Số người tham gia:

– Triển lãm, số lượt người dự:

– Hội diễn văn nghệ:

– Không

– 72 Cán bộ, giáo viên và công nhân viên của trường và đông đủ học sinh 29 lớp tham dự lúc 7 giờ sáng ngày 28 tháng 9 năm 2023.

+ Giáo viên 64

+ Học sinh 996 em

– Được tổ chức trong buổi lễ phát động với không khí sôi nổi, phấn khởi, hòa với niềm vui chung của cả nước trong ngày đầu tổ chức Tuần lễ hưởng ứng.

5. Khai giảng các lớp

Không

6. Công tác vận động xây dựng tủ sách, quyên góp sách

– Số tủ sách được xây dựng:

– Số đầu sách được quyên góp:

– Một tủ

– Số đầu sách quyên góp bản

7. Tổng kết, khen thưởng

– Số đơn vị được khen thưởng:

– Số cá nhân được khen thưởng:

– Tổng kinh phí được khen thưởng:

2. Những thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi

– Các bộ phận, tổ chức đoàn thể trong trường đều nâng cao tinh thần trách nhiệm, mọi hoạt động đều có sự hợp tác, phối hợp chặt chẽ trong quá trình tổ chức thực hiện.

– Đội ngũ giáo viên năng động nhiệt tình, tích cực tham gia Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Thư viện được đầu tư trang bị đầy đủ, đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, có không gian thoáng mát, đủ ánh sáng, các loại sách báo tham khảo phong phú, có ba máy tính được nối mạng để truy cập.

– Có tổ chức trưng bày, triển lãm sách và phát tờ rơi làm thẻ miễm phí cho các em đến thư viện huyện đọc sách báo…

* Khó khăn

Thời gian để tổ chức các hoạt động tập trung cho học sinh trong 45 phút (Thời lượng ngắn).

3. Kế hoạch tiếp theo nhằm hưởng ứng Tuần lễ

– Tiếp tục liên kết với thư viện huyện Tây Hòa, luân chuyển tài liệu xây dựng nguồn sách báo đa dạng phong phú.

– Thường xuyêntuyên truyền đến cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đọc sách đối với việc nâng cao kiến thức, kĩ năng phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách con người.

– Đổi mới hình thức hoạt động thư viện: Thực hiện luân chuyển sách đến các tủ sách trên lớp.

– Tiếp tục lựa chọn và tổ chức giới thiệu sách mới, sách hay, hướng dẫn học sinh tìm tài liệu, cách đọc sách hiệu quả.

4. Đề xuất, kiến nghị: Không

NGƯỜI BÁO CÁO

Số: …../BC-MNMH …….., ngày…. tháng….năm 20….

Trường …………….

Thực hiện công văn số……… ngày …../…../20…. của Sở GD&ĐT …… về kế hoạch tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm 2……;

Thực hiện Công văn số ……./UBND-GD&ĐT ngày….. của UBND Huyện ……… về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”;

Thực hiện sự hướng dẫn chỉ đạo của PGD&ĐT ……. về việc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” năm ……, trường ……. báo cáo về việc thực hiện hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời như sau:

1. Chủ đề:

2. Thời gian thực hiện:

Trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”, nhà trường đã triển khai thực hiện từ ngày ……….. đến hết ngày ………;

3. Một số hoạt động chính trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”:

Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, với đối tượng là bậc học Mầm non. Do vậy để CB – GV – NV của nhà trường có thêm kinh nghiệm giáo dục cho các cháu nhằm hình thành nhân cách cho trẻ một cách toàn diện hơn. Bởi đặc điểm tâm sinh lý của trẻ là: “Học bằng chơi, chơi mà học”, vì thế mà người giáo viên cần phải hiểu được tâm sinh lý của trẻ để cùng kết hợp với các bậc phụ huynh nhằm CS&GD cho các cháu một cách toàn diện và tốt nhất.

Nhà trường đã phát động tới toàn thể CB – GV – NV của nhà trường cần tích cực nghiên cứu, học hỏi để hiểu được tầm quan trọng và nắm bắt được một số nội dung cơ bản nhất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác, như:

– Thường xuyên chau dồi cho mình những kiến thức về các lĩnh vực bằng cách tích cực tham khảo các tư liệu, tài liệu sách báo trên các phương tiện truyền thông, tham gia các lớp đào tạo… để tích lũy thêm cho mình kinh nghiệm sống và năng lực chuyên môn.

– Hưởng ứng thi đua là đồ dùng, đồ chơi tự làm bằng phế liệu.

+ Học tập để hoàn thiện nhân cách và phát triển bản thân.

+ Học để phát triển quê hương, đất nước.

+ Khuyến học, khuyến tài vì nhân lực chất lượng cao.

+ Học tập của người lớn, làm cho tài nguyên con người được cải tạo và PT.

+ Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng có hiệu quả.

+ Học để trở thành người công dân tốt.

+ Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

+ Học để trở thành công dân tốt.

+ Học tập suốt đời – chìa khóa của thành công.

+ XD XH học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước của toàn dân.

+ “Thế giới tiến bộ không ngừng, ai không học là lùi” (Hồ Chí Minh).

+ “Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời” (Hồ Chí Minh).

+ “Chung tay xây dựng thư viện, thường xuyên đọc nhiều sách hay”.

Vì vậy việc xây dựng xã hội học tập là nghĩa vụ, là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân. Đối với GDMN thì phải khẳng định rằng: “Học tập là để tích lũy kiến thức nhằm hình thành nhân cách, kỹ năng sống, thói quen, các hành vi văn minh…cho các cháu để trở thành người công dân tốt trong tương lai”.

* Tóm lại: Học tập suốt đời là một khái niệm hết sức rộng lớn, vì vậy trách nhiệm xây dựng một xã hội học tập suốt đời, không chỉ giới hạn ở một cơ quan hay tập thể nào, mà bao gồm tất cả các tổ chức chính trị, các đoàn thể, các cộng đồng, các cơ quan hành chính địa phương, các cơ sở GD&ĐT… đều phải hưởng ứng “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Đối với trường mầm non……………….., tập thể CB – GV – NV và các cháu cũng đều tham gia và hưởng ứng tích cực “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” để trau dồi và tích lũy thêm kinh nghiệm sống, các kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ, về xã hội, vể cách giao tiếp ứng xử… để trở thành người công dân tốt trong xã hội.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian và nội dung thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……” được tổ chức và thực hiện như sau:

Thứ Ngày Nội dung Địa điểm

Hai

02/10/…….

– Dự lễ khai mạc phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

– Cắt băng dôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong thời gian học tập.

– Phát động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV toàn trường.

– Trường……………

– Văn phòng nhà trường.

Ba

03/10/……

– Triển khai các hoạt động học tập của tuần lễ học tập suốt đời tới toàn thể CB-GV-NV.

– Các nhóm, lớp.

04/10/……

– Các nhóm lớp

Năm

05/10/……

– Tổ chức cho GV toàn trường dự chuyên đề lồng ghép việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”cho trẻ trong các hoạt động hàng ngày ở trường.- Viết báo cáo thực hiện “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” nộp về PGD.

– Khu trung tâm.

– Văn phòng nhà trường.

Sáu

06/10/……

– Tổng kết tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Văn phòng nhà trường.

Chủ nhật

08/10/……

– Dự lễ tổng kết tuần lễ phát động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời”.

Trường……………..

……” của trường ……… Rất mong sự quan tâm giúp đỡ và tạo điều kiện của lãnh đạo các cấp, để nhà trường tiếp tục thực hiện và triển khai tới toàn thể CB-GV-NV sẽ “Học tập và học tập suốt đời” để trở thành những người công dân tốt của xã hội.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

PHÒNG GD&ĐT ……..TRƯỜNG ………………………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: …../BC-MNMH

…….., ngày…. tháng….năm 20….

Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo……………….

Thực hiện Kế hoạch số 99/PGDĐT ngày 25/9/…… của Phòng Giáo dục và Đào tạo ………… về việc tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm ……”.

Căn cứ vào tình hình thực tế của nhà trường, Trường ………… phát động phong trào tổ chức “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” kết quả đạt được như sau:

* Đối với CBGV-NV:

Nhà trường phát động phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ GV-NV.

Bồi dưỡng nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ.

Tổ chức cho CBGV-NV ký cam kết thực hiện học tập suốt đời: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

* Đối với học sinh:

Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời: Thi đua học tốt, đọc sách thư viện, mỗi ngày một cuốn sách. Nhà trường đã làm và triển khai khẩu hiệu: “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc” và được lồng ghép trong các buổi sinh hoạt tập thể, ngoại khóa…

Hướng dẫn học sinh tìm hiểu về tấm gương tự học, học tập suốt đời, tấm gương anh hùng trong lao động sản suốt. Từ đó để cán bộ giáo viên, cha mẹ học sinh đến trường hưởng ứng cho phong trào “Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc”.

2. Kết quả đạt được:

Qua một tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, trường ………… đã thực hiện tốt các hoạt động đề ra, đạt được kết quả như sau:

– 100% Cán bộ giáo viên – nhân viên ký cam kết thực hiện học tập suốt đời – xây dựng xã hội học tập.

– 100% CBGV-NV HS nắm được khẩu hiệu tuyên truyền: Học cho bản thân và những người xung quanh hạnh phúc.

Học để có nghề nghiệp và lao động ngày càng hiệu quả.

Học dể trở thành người công dân tốt.

Học tập suốt đời – chìa khóa mọi thành công.

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân.

Xây dựng xã hội học tập là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và của mọi người dân.

“Học hỏi là một việc phải tiếp tục suốt đời ” (Hồ Chí Minh).

Biết nhiều, nghe rộng mới làm nên sự nghiệp (Lê Quý Đôn).

Học, học nữa, học mãi (Lê nin).

Học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để làm người (UNESCO).

– 100% cán bộ giáo viên tham gia đủ các buổi sinh hoạt chuyên môn. Đẩy mạnh cải tiến phương pháp giảng dạy, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học. Thực hiện đúng quy chế chuyên môn tích cực đổi mới phương pháp dạy học ở tất cả các môn học.

– Toàn thể đội ngũ cán bộ giáo viên – nhân viên của nhà trường đẩy mạnh việc học và úng dụng công nghệ thông tin vào chuyên môn của mình.

– 100% học sinh tham gia đẩy mạnh phong trào học tốt. Tham gia vào các hoạt động tập thể, thể dục thể thao, đọc sách báo mỗi ngày…Có 16 em học sinh tiêu biểu được nhận quà trong dịp hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời.

Trong tuần từ 6/10/…… đến 10/10/…… học sinh ý thức chấp hành nề nếp tốt hơn, nhiều em chăm học hơn.

HIỆU TRƯỞNG

Cách Gia Hạn Khoản Vay Moneycat Khất Nợ, Giãn Nợ 2023

Đối với những khách hàng đang có khoản vay tại MoneyCat đều khá thắc mắc “MoneyCat có gia hạn khoản vay không?”. Đối với vấn đề này, câu trả lời là Có. Nếu khách hàng vay vốn tại MoneyCat nhưng đến hạn thanh toán khoản vay vẫn không đủ tiền. Lúc này, việc gia hạn khoản vay khá cần thiết để bạn có thêm thời gian kiếm tiền trả nợ.

Trước khi gia hạn khoản vay tại MoneyCat, khách hàng cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của công ty như sau:

Các khoản vay trước của khách hàng luôn được thanh toán đúng hạn

Có lý do gia hạn khoản vay hợp lý, rõ ràng

Khách hàng có mức thu nhập ổn định hằng tháng

Cam kết trả nợ đúng thời gian quy định sau khi gia hạn

Đáp ứng những điều kiện trên, chắc chắn MoneyCat sẽ xem xét và duyệt gia hạn cho khách hàng. Như vậy, bạn sẽ giảm bớt được áp lực trong quá trình kiếm tiền và trả nợ.

Khách hàng vay có thể gia hạn khoản vay MoneyCat trực tuyến trên chính website của công ty. Cách gia hạn như sau:

Bước 2: Tại giao diện chính, nhấn vào mục Tài khoản của tôi và chọn vào mục Gia hạn vay

Bước 3: Chọn thời gian gia hạn khoản vay trong mốc thời gian 1 – 10 ngày

Bước 4: Sau đó, nhấn Chấn nhận và đợi hệ thống MoneyCat phản hồi.

Bên cạnh cách gia hạn khoản vay ngay tại website MoneyCat. Khách hàng cũng có thể liên hệ trực tiếp tổng đài CSKH MoneyCat để được hỗ trợ gia hạn khoản vay.

Các bước gia hạn khoản vay MoneyCat qua tổng đài như sau:

Bước 1: Gọi điện đến tổng đài CSKH MoneyCat theo số: 1900 63 67 27

Bước 2: Trình bày hoàn cảnh, và yêu cầu gia hạn khoản vay của mình với tổng đài viên.

Bước 3: Cung cấp thông tin hợp đồng vay của mình cho tổng đài viên biết. Sau đó, cam kết với công ty về thời gian và khoản tiền cần trả cho lần đến hạn tiếp theo.

Bước 4: Nhân viên MoneyCat tiến hành xem xét yêu cầu của khách hàng. Nếu hồ sơ được xét duyệt thành công. Bạn sẽ được tổng đài viên thông báo và ký hợp đồng gia hạn theo hướng dẫn.

Gia hạn khoản vay MoneyCat, vấn đề phí phát sinh là vấn đề hàng đầu được người vay chú ý. Bạn hoàn toàn yên tâm đối với việc gia hạn khoản vay tại MoneyCat. Bởi nếu đáp ứng các điều kiện gia hạn khoản vay của MoneyCat, bạn sẽ không phải đóng thêm bất kỳ khoản phí phát sinh nào cho công ty.

Trường hợp, bạn chưa thanh toán đầy đủ khoản vay trước, hoặc chỉ thanh toán một phần. Thì việc gia hạn khoản vay của bạn sẽ gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, nếu MoneyCat chấp nhận gia hạn khoản vay của bạn. Thì có thể bạn sẽ phải đóng thêm các khoản phí phát sinh khác theo quy định của MoneyCat.

Câu trả lời là Được. MoneyCat cho phép khách hàng vay tất toán khoản vay trước thời hạn nếu đủ khả năng tài chính. Khách hàng sẽ không phải đóng phí phạt khi tất toán khoản vay trước hạn.

Trên thực tế, MoneyCat khuyến khích khách hàng vay tất toán khoản vay trước hạn. Bởi đây là lợi ích của khách hàng vay, đồng thời cũng là điều tốt đối với công ty tài chính MoneyCat. Nhằm hạn chế những rủi ro trong việc bùng nợ, cùng các phí phát sinh khác.

Khi không thể thanh toán khoản vay MoneyCat, nhiều người vay sẽ lựa chọn cách bùng nợ, trốn nợ đối với MoneyCat. Trên thực tế, việc bùng nợ khoản vay MoneyCat là điều không thể. Bởi MoneyCat đã đăng ký giấy phép kinh doanh, và được pháp luật Nhà nước bảo hộ. Vì vậy, nếu khách hàng vay cố tình bùng nợ MoneyCat sẽ phải gánh chịu rất nhiều ảnh hưởng to lớn.

Một số ảnh hưởng đó là:

Bị tính lãi suất trả chậm và phí phạt thanh toán trễ hạn rất cao.

Sẽ bị làm phiền liên tục mỗi ngày qua các cuộc gọi điện thoại, những tin nhắn đòi nợ,…

Khi không liên lạc được người vay, MoneyCat sẽ liên hệ và làm phiền đến người thân, bạn bè, đồng nghiệp,… của bạn

Ảnh hưởng đến công việc hiện tại của bạn

Bị dính nợ xấu khi khoản vay vượt quá thời gian quy định. Và khi dính nợ xấu trên hệ thống CIC. Bạn sẽ khó có thể vay vốn ở bất kỳ ngân hàng, tổ chức tài chính khác trên thị trường.

MoneyCat thu thập hồ sơ người vay và khởi kiện ra toà. Lúc này bạn sẽ bị gọi lên toà án và làm việc trực tiếp với cơ quan có thẩm quyền.

Nghiêm trọng nhất, bạn sẽ bị phạt 3 năm cải tạo không giam giữ hoặc bị phạt tù 6 tháng đến 3 năm.

Để không phải chịu những ảnh hưởng nặng nề kể trên, tốt nhất bạn nên thanh toán khoản vay MoneyCat càng sớm càng tốt. Vay vốn tại MoneyCat mang lại cho bạn nhiều lợi ích về tài chính. Do đó, nếu muốn được vay vốn ở lần tiếp theo, hãy cố gắng thanh toán khoản nợ đúng hạn, hoặc đúng thời gian gia hạn.

5/5 – (1 bình chọn)

Cập nhật thông tin chi tiết về Mẫu Báo Cáo Dư Nợ Cho Vay Bằng Ngoại Tệ Ban Hành Theo Thông Tư 24/2023/Tt trên website Wudz.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!