Xu Hướng 10/2023 # Rest Web Service: Upload Và Download File Với Jersey 2.X # Top 11 Xem Nhiều | Wudz.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Rest Web Service: Upload Và Download File Với Jersey 2.X # Top 11 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Rest Web Service: Upload Và Download File Với Jersey 2.X được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Wudz.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Giang Phan

Trong các bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng CRUD với RESTful Web service. Trong bài này, chúng ta cùng tìm hiểu cách upload/ download file với RESTful sử dụng Jersey version 2.x như thế nào.

Chúng ta sẽ sử dụng lại project Jersey 2.x ở bài trước.

Để có thể upload/ download file với Jersey, chúng ta khai báo thêm thư viện sau trong file pom.xml.

1

2

3

4

5

6

Đăng ký sử dụng MultiPartFeature: chúng ta có thể sử dụng một trong 2 cách sau:

Thêm cấu hình trong file JerseyServletContainerConfig.java

Thêm cấu hình trong file web.xml

JerseyServletContainerConfig.java

package com.gpcoder.config; import java.util.logging.Level; import java.util.logging.Logger; import org.glassfish.jersey.jackson.JacksonFeature; import org.glassfish.jersey.logging.LoggingFeature; import org.glassfish.jersey.media.multipart.MultiPartFeature; import org.glassfish.jersey.server.ResourceConfig; public class JerseyServletContainerConfig extends ResourceConfig { public JerseyServletContainerConfig() { packages("com.gpcoder.api"); register(new LoggingFeature(Logger.getLogger(LoggingFeature.DEFAULT_LOGGER_NAME), Level.INFO, LoggingFeature.Verbosity.PAYLOAD_TEXT, 10000)); register(JacksonFeature.class); register(MultiPartFeature.class); } }

web.xml

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

                        org.glassfish.jersey.jackson.JacksonFeature;

Tạo Java REST Web service cho phép upload/ download file với Jersey2

FileService.java

Tạo file FileUploadResponse.java, file này chứa thông tin trả về cho Client sau khi đã upload thành công:

package com.gpcoder.model; import java.util.Date; import lombok.Data; @Data public class FileUploadResponse { private String fileName; private Date createdDate; private long fileSizeInByte; }

Tạo REST web service cho phép upload/ download file:

package com.gpcoder.api; import java.io.File; import java.io.InputStream; import java.util.Date; import javax.activation.MimetypesFileTypeMap; import javax.ws.rs.Consumes; import javax.ws.rs.GET; import javax.ws.rs.POST; import javax.ws.rs.Path; import javax.ws.rs.PathParam; import javax.ws.rs.Produces; import javax.ws.rs.core.MediaType; import javax.ws.rs.core.Response; import javax.ws.rs.core.Response.ResponseBuilder; import org.glassfish.jersey.media.multipart.FormDataContentDisposition; import org.glassfish.jersey.media.multipart.FormDataParam; import com.gpcoder.model.FileUploadResponse; import com.gpcoder.utils.FileUtils; @Path("/files") public class FileService { public static final String BASE_FOLDER = "D:/WorkSpace/GPCoder/Java-Tutorial/Jersey2RestfulWebServiceExample/data/"; @GET @Path("/download/{type}") public Response downloadFile(@PathParam("type") String fileType) { String fileName = "test." + fileType; File file = new File(BASE_FOLDER + "download/" + fileName); /* Finding MIME type for explicitly setting MIME */ String mimeType = new MimetypesFileTypeMap().getContentType(file); ResponseBuilder responseBuilder = Response.ok(file, mimeType); responseBuilder.header("Content-Disposition", "attachment; filename="" + fileName + """); return responseBuilder.build(); } @POST @Path("/upload") @Consumes(MediaType.MULTIPART_FORM_DATA) @Produces({ MediaType.APPLICATION_JSON, MediaType.APPLICATION_XML }) public Response uploadFile( @FormDataParam("uploadFile") InputStream fileInputStream, @FormDataParam("uploadFile") FormDataContentDisposition fileFormDataContentDisposition) { String fileName = fileFormDataContentDisposition.getFileName(); File uploadedFile = FileUtils.storeFile(fileInputStream, BASE_FOLDER, fileName); FileUploadResponse entity = new FileUploadResponse(); entity.setFileName(uploadedFile.getName()); entity.setFileSizeInByte(uploadedFile.length()); entity.setCreatedDate(new Date()); System.out.println("entity: " + entity); return Response.ok("File uploaded successfully at " + uploadedFile.getPath()).entity(entity).build(); } }

Lớp hỗ trợ lưu file trên server từ một InputStream:

FileUtils.java

package com.gpcoder.utils; import java.io.File; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.io.InputStream; import java.io.OutputStream; import java.nio.file.Paths; public class FileUtils { private FileUtils() { super(); } public static File storeFile(InputStream inputStream, String baseFolder, String fileName) { String extension = fileName.substring(fileName.lastIndexOf('.')); String name = fileName.substring(0, fileName.lastIndexOf('.')); String uploadedFilePath = baseFolder + "upload/" + name + "-" + System.currentTimeMillis() + extension; File uploadedFile = new File(Paths.get(uploadedFilePath).toAbsolutePath().toString()); try (OutputStream outputStream = new FileOutputStream(uploadedFile)) { int read = 0; byte[] bytes = new byte[1024]; while ((read = inputStream.read(bytes)) != -1) { outputStream.write(bytes, 0, read); } outputStream.flush(); } catch (IOException ex) { ex.printStackTrace(); } return uploadedFile; } }

Test Upload/ Download file với RESTful web service sử dụng Postman

(1) : Chọn phương thức POST upload file mà REST service support.

(2) : Nhập địa chỉ resource.

(3) : Chọn tab Header.

(4) : Thêm header để chỉ định kết quả trả về là XML (Accept: application/xml). Nếu muốn kết quả trả về là json thì thay đổi giá trị Acccept: application/json.

(5) : Chọn tab Body.

(6) : Chọn enctype là multipart/form-data.

(7) : Nhập key uploadFile, key này tương ứng với đối số mà web service nhận dữ liệu.

(8) : Chọn loại control là Upload.

(9) : Chọn file để test.

(10) : Gửi request.

(11) : Kết quả trả về.

Tạo Java REST Client truy cập web servcie với Jersey2 Client

Tạo Jersey Client upload file

UploadFileWithJerseyRestClientExample.java

package com.gpcoder.client; import java.io.File; import java.io.IOException; import javax.ws.rs.client.Client; import javax.ws.rs.client.ClientBuilder; import javax.ws.rs.client.Entity; import javax.ws.rs.client.WebTarget; import javax.ws.rs.core.MediaType; import javax.ws.rs.core.Response; import org.glassfish.jersey.media.multipart.FormDataMultiPart; import org.glassfish.jersey.media.multipart.MultiPart; import org.glassfish.jersey.media.multipart.MultiPartFeature; import org.glassfish.jersey.media.multipart.file.FileDataBodyPart; import com.gpcoder.model.FileUploadResponse; public class UploadFileWithJerseyRestClientExample { public static final String BASE_FOLDER = "D:/WorkSpace/GPCoder/Java-Tutorial/Jersey2RestfulWebServiceExample/data/"; public static void main(String[] args) throws IOException { File testFile = new File(BASE_FOLDER + "test.jpg"); FileDataBodyPart filePart = new FileDataBodyPart("uploadFile", testFile); try (FormDataMultiPart formDataMultiPart = new FormDataMultiPart(); MultiPart multipart = formDataMultiPart.bodyPart(filePart);) { Client client = ClientBuilder.newBuilder().register(MultiPartFeature.class).build(); WebTarget target = client.target(API_URL); Response response = target.request(MediaType.APPLICATION_JSON_TYPE).post(Entity.entity(multipart, multipart.getMediaType())); FileUploadResponse result = response.readEntity(FileUploadResponse.class); System.out.println("result: " + result); } } }

Tạo Jersey Client download file

DownloadFileWithJerseyRestClientExample.java

package com.gpcoder.client; import java.io.File; import java.io.InputStream; import javax.ws.rs.client.Client; import javax.ws.rs.client.ClientBuilder; import javax.ws.rs.client.WebTarget; import javax.ws.rs.core.Response; import org.glassfish.jersey.media.multipart.MultiPartFeature; import com.gpcoder.utils.FileUtils; public class DownloadFileWithJerseyRestClientExample { public static final String BASE_FOLDER = "D:/WorkSpace/GPCoder/Java-Tutorial/Jersey2RestfulWebServiceExample/data/"; public static void main(String[] args) { Client client = ClientBuilder.newBuilder().register(MultiPartFeature.class).build(); WebTarget target = client.target(API_URL + "docx"); Response resp = target.request().get(); if (resp.getStatus() == Response.Status.OK.getStatusCode()) { InputStream is = resp.readEntity(InputStream.class); File uploadedFile = FileUtils.storeFile(is, BASE_FOLDER, "test-download.docx"); System.out.println("uploadedFile: " + uploadedFile.getAbsolutePath()); } else { System.out.println("Http Call failed. The response code is" + resp.getStatus() + ". Error reported is" + resp.getStatusInfo()); } } }

Thép Hình Chữ I 300 X 150 X 6.5 X 9 X 12M

Thép Hình Chữ I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m

Thép hình chữ I là một trong 4 loại thép hình chủ yếu được sử dụng cho mục đích xây dựng và thiết kế công nghiệp… Với thiết kế đặc thù theo hình chữ I với một cạnh dài và hai cạnh mặt chịu lực, sản phẩm thép hình của công ty ống thép Hòa Phát được nhận xét là đặc biệt chắc chắn, có độ chịu lực cao phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau. Bên cạnh đó, với sự đa dạng về kích thước và kiểu dáng chuyên biệt, thép hình chữ I hứa hẹn sẻ là người bạn đồng hành vững chắc cho mọi công trình.

Bạn đang xem: Thép hình i 300×150

Cấu tạo và ưu điểm của thép hình chữ I – Về cấu tạo của sản phẩm

Cũng giống như sản phẩm thép hình H, thép hình chữ I của công ty ống thép Hòa Phát có thiết với một cạnh dài làm trục kết hợp với hai cạnh nhỏ chịu lực, tuy nhiên sản phẩm thép hình I có một chút khác biệt do được thiết kế cắt bớt phần thép ngang nên nhìn kiểu dáng giống hình chữ I. Về mặt quy trình sản xuất, sản phẩm được cấu tạo tương tự như các loại thép hình khác đó là: Xử lý quặng thép, tạo dòng thép nóng chảy, đúc tiếp nguyên liệu và cuối cùng là cán tạo thành phẩm. Chính vì được sản xuất qua bốn giai đoạn trên, thép hình chữ I sau khi ra lò có độ bền cực cao, đảm bảo được các thông số kỹ thuật về độ chịu lực, kết cấu cũng như chống lại các yếu tố tác động của môi trường.

– Ưu điểm của thép hình I

Mang trong mình những đặc tính chịu lực cực kỳ tốt của dòng thép chữ H. Tuy nhiên, do có diện tích cạnh mặt nhỏ hơn do đó sản phẩm thép hình chữ I thường có khối lượng nhỏ hơn so với những sản phẩm thép chữ H cùng loại. Chính vì lý do đó, sản phẩm thép hình I luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho các công trình xây dựng, nhà xưởng ở khắp nơi trên thế giới.

Ứng dụng của thép hình I

Với những tính năng mà dòng sản phẩm thép hình chữ I mang lại, sản phẩm của công ty ống thép Hòa Phát thường được ưu tiên sử dụng trong các công trình như nhà ở, cấu trúc nhà cao tầng, nhịp đà dầm cầu, kết cấu kỹ thuật, đòn cân, ngành công nghiệp đóng tàu, làm khung container, kệ kho chứa hàng hóa, tháp truyền thanh, nâng vận chuyển máy móc, tháp truyền thông, lò hơi công nghiệp, xây dựng nhà xưởng, nâng và vận chuyển máy móc, làm cọc cho nền móng nhà xưởng…

Ứng dụng của thép hình I trong việc thiết kế xây dựng nhà xưởng

Tiêu chuẩn và đặc điểm kỹ thuật của thép hình chữ I

Dòng sản phẩm thép hình chữ I của công ty ống thép Hòa Phát được sản xuất với sự đa dạng về mẫu mả, kích thước cũng như các thông số cơ bản khác nhau. Tuy nhiên, do có cấu tạo bề mặt chịu lực nhỏ hơn so với sản phẩm thép hình chữ H cùng loại, do đó với những công trình có yêu cầu chịu áp lực tải trọng ngang lớn, khách hàng nên tìm hiểu kỹ để có thế chọn ra được loại thép vật liệu thích hợp để đảm bảo về tính kỹ thuật cũng như độ bền chắc, an toàn cho công trình.

-Một số tiêu chuẩn của thép chữ I được áp dụng hiện nay:

– Mác thép của Mỹ: A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36.

– Mác thép của Nga : CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380 – 88.

– Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.

Một vài thông số kích thước thông dụng cảu thép hình chữ I

Công ty ống thép Hòa Phát – chúng tôi người bạn tin cậy của mọi loại công trình!

Tìm hiểu thêm: Tiêu chuẩn nghiệm thu vật liệu thép hình

Thép Hình H 400 X 400 X 13 X 21

Thông số chi tiết :

Bạn đang xem: Thep hinh h400

Quy cách sản phẩm : Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21 mm.

Độ dài thanh thép : 6m và 12m.

mác thép phổ biến nhất là SS400, ngoài ra còn có ASTM A36, JIS G3101 SS400, Q345B, A572 Gr50, S355, S355JR S355JO, S275, S275JR, S275JO, S235, S235JR, S235JO…

Thể trạng nguyên bản : Hàng đen ( có gia công xi mạ kẽm, nhúng kẽm, thép H400 mạ kẽm ).

Nguồn gốc xuất xứ : Hàn Quốc ( hãng thép Posco, hãng thép Huyndai ), Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Nga, Đài Loan.

Ứng Dụng; Xây Dựng Nhà Tiền Chế, Nhà Xưởng, Xây Dựng Cầu Đường, Trong Ngành Cơ Khí Chế Tạo, …

Đơn vị tiền tệ : Việt Nam đồng ( VNĐ ).

Nhằm phục vụ khách hàng, bạn hàng gần xa, hệ thống chúng tôi thường xuyên cập nhật nguồn hàng để hỗ trợ khách hàng khi cần. Việc cập nhật báo giá tận gốc tạo lợi thế cho chúng tôi cung cấp thép hình H400 giá rẻ nhất thị trường, đặc biệt vẫn có hàng khi thị trường xảy ra tình trạng khan hiếm.

Là đại lý thép hình cấp 1, chúng tôi phục vụ khách hàng vận chuyển tới tận công trình với cước vận chuyển rẻ nhất, giá thành sản phẩm thấp nhật và đạt mọi uy tín khi khách hàng đến và đặt hàng thép H400 tại công ty chúng tôi.

Bảng báo giá thép hình H400

Tìm hiểu thêm: Tiêu chuẩn chất lượng thép hình

Thép hình chữ HĐVTBarem kg/mĐơn giá vnđ/kg Thép hình H 100 x 100 x 6 x 8Cây17.219.300 Thép hình H 125 x 125 x 6.5 x 9Cây23.819.300 Thép hình H 148 x 100 x 6 x 9Cây21.719.300 Thép hình H 150 x 150 x 7 x 10Cây31.519.300 Thép hình H 175 x 175 x 7.5 x 11Cây40.419.300 Thép hình H 194 x 150 x 6 x 9Cây30.619.300 Thép hình H 200 x 200 x 8 x 12Cây49.919.300 Thép hình H 244 x 175 x 7 x 11Cây44.119.300 Thép hình H 250 x 250 x 9 x 14Cây72.419.300 Thép hình H 294 x 200 x 8 x 12Cây56.819.300 Thép hình H 300 x 300 x 10 x 15Cây9419.300 Thép hình H 340 x 250 x 9 x 14Cây79.719.300 Thép hình H 350 x 350 x 12 x 19Cây13719.300 Thép hình H 390 x 300 x 10 x 16Cây10719.300 Thép hình H 400 x 400 x 13 x 21Cây17219.300 Thép hình H 440 x 300 x 11 x 18Cây12419.300

Trong đó :

Báo giá trên có thể tăng giảm theo thời điểm xem bài hoặc theo khối lượng đặt hàng.

Đơn giá trên đã bao gồm thuế VAT 10% và chi phí vận chuyển về tận công trình ( thỏa thuận ).

Tiêu chuẩn hàng hóa : Mới 100% chưa qua sử dụng, do nhà máy sản xuất.

Dung sai trọng lượng và độ dày thép hộp, thép ống, tôn, xà gồ ± 5-7%, thép hình ± 10-13% nhà máy cho phép. Nếu ngoài quy phạm trên công ty chúng tôi chấp nhận cho trả, đổi hoặc giảm giá. Hàng trả lại phải đúng như lúc nhận (không sơn, không cắt, không gỉ sét)

Phương thức thanh toán đặt cọc : theo thỏa thuận

Kiểm tra hàng tại công trình hoặc địa điểm giao nhận, nhận đủ thanh toán, mới bắt đầu bàn giao hoặc xuống hàng.

Báo giá có hiệu lực cho tới khi có thông báo mới.

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách

Bảng báo giá thép hình H200x200 tại TpHCM

Đại lý thép hình chữ H tại TpHCM

Bảng báo giá thép hình V 50 x 50 mạ kẽm mới nhất

Bảng báo giá thép hình Á Châu

Ở đây chúng tôi chỉ tập trung nói về thép hình chữ H 400×400, nếu quý khách có thêm yêu càu nào về thép hình U I V H, tấm ống hộp …. có thể gọi trực tiếp cho chúng tôi qua đường dây nóng để được tư vấn và báo giá miễn phí.

Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.

Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.

Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.

Hệ thống chúng tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng !!!

File Zip Là Gì? Cách Nén Và Giải Nén File Zip Cho Người Mới

File zip là gì?

File zip là gì?

File zip là gì?

Muốn nén nhiều thư mục con vào file zip và giải nén loại file này như thế nào?

Bạn hoàn toàn có thể nén nhiều file con trong một file zip (hoặc giải nén) bằng hệ điều hành windows một cách rất dễ dàng. Đây là một thao tác khá cơ bản cho những trường hợp cần nén file không đòi hỏi quá nhiều yêu cầu. Các thao tác thực hiện như sau:

Đặt tên cho file nén mới vừa tạo.

Tiến hành kéo, thả hoặc lựa chọn rồi paste tất cả các file/thư mục con cần nén vào biểu tượng của file zip mới tạo.

File zip là gì?

Khi muốn giải nén một file zip, bạn làm như sau:

Khi một cửa sổ mới xuất hiện, nó sẽ yêu cầu bạn chọn các file muốn giải nén và hỏi bạn vị trí muốn đặt file giải nén xong ở đâu. Theo mặc định thì các file sau khi được giải nén xong sẽ được nằm cùng trong một thư mục với file zip đó nếu bạn không chọn vị trí lưu file khác.

Một số phần mềm nén và giải nén file thông dụng khác

Một số phần mềm nén và giải nén file của bên thứ 3 ví dụ như WinRAR hay 7-Zip ngoài thực hiện nén file thông thường thì nó còn hỗ trợ người dùng thực hiện nhiều tính năng cao cấp và phức tạp hơn mà windows không hỗ trợ chẳng hạn như mã hóa hoặc chia nhỏ file…

File zip là gì?

Để sử dụng được phần mềm này, trước hết bạn cần tải nó tại trang chủ của nhà phát triển ứng dụng, cài đặt nó vào máy tính.

Đây là tính năng giúp bạn tăng mức độ bảo mật cho nội dung file của mình, ngăn chặn việc người khác xem nội dung của mình một cách trái phép.

Ngoài ra, trong quá trình cài đặt mật khẩu cho file, người dùng cũng được cung cấp 2 dạng mật khẩu là ZipCrypto (mức độ bảo vệ thấp hơn nhưng gặp ít vấn đề về tương thích máy) và AES-256 (mạnh hơn, nhưng chỉ hoạt động trên các máy tính đời mới hoặc máy có cài đặt 7-zip).

Là chức năng giúp tăng cấp độ bảo vệ cho nội dung được nén vì việc mã hóa tên file sẽ ẩn đi định dạng của các file trong file nén.

Tạo các file có thể tự giải nén mà không cần dùng đến phần mềm hỗ trợ

Điểm bất lợi của việc tạo ra các file .exe là chúng gây nghi ngại với nhiều người dùng vì các file có đuôi này thường là một nguồn lây nhiễm virus và nhiều phần mềm bảo mật có thể từ chối máy tính truy cập các file này.

Chia nhỏ file cỡ lớn ra các file nhỏ hơn

Tiết kiệm nhiều dung lượng hơn cách nén thông thường

Ứng dụng này cho phép người dùng có thể nén file ở mức độ thấp nhất (ultra) có thể là chỉ lưu nguyên vẹn thông tin của các file gốc. Tuy nhiên, quá trình nén file này sẽ lâu hơn nhiều so với cách copy và nén thông thường. Hơn nữa việc giải nén cũng sẽ tốn nhiều thời gian hơn.

admin

Pokémon X &Amp; Y

Boutiques

The most notable daily event is in regards to the Boutique. Each day, the Boutiques all across the Kalos region will change the items they have in stock. These items are decided at random so you’ll need to keep revisiting the boutique in order to see what item you can get

Hotels

Many of the towns in the Kalos region have got hotels within them. These are usually filled with various people. However, a number of the people who visit the hotels move from various hotels each day. T his especially notable of a woman who gives your Pokťmon a ribbon once a day

Sunday – Courmarine City – Smile Ribbon

Cafťs

In the many cafťs around the Kalos region, you will find various trainers. Each day, they will show you a different Pokťmon, many of which are currently unseen within the Pokťdex

Camphrier Town – Sweet Heart

In the north-western house of Camphrier Town, there is this maid. Once a day, she will give you the Sweet Heart item. This is the only place in the game where you can obtain this item.

Lumiose City – Lotto ID

Like in all previous games, there is a daily lottery. In Lumiose City, you will find the Lotto ID Center where they will randomly generate a number and, if any of your Pokťmon have an ID that matches it, you will receive a prize. The more traded Pokťmon you have, the higher the chances. If you match all five numbers, you will receive a Master Ball

One Number: Moomoo Milk

Lumiose City – PokťBall Emporium

In the PokťBall Emporium in Lumiose City, you will find a little girl opposite the counter. Each day, if you speak to her, she will ask if you like round things. Say yes and she will give you 3 of a random Ball such as Luxury Balls, Heal Balls etc.

Lumiose City – Essentia

Once a day, in the morning or the evening, if you have completed all the Looker missions, you’ll be able to visit the Looker Bureau and see Emma. However, if the timing is right, she will be in her Expansion Suit. She will challenge you to a battle

Lumiose City – PokťRadar Research

After defeating the Elite Four, you can receive the PokeRadar from one of the scientists in his lab. Once you have it, each day the scientist will give you a specific target to encounter using it. If you return having encountered them, he will give you an item such as an Ultra Ball

Lumiose City – Juice Shoppe

The Juice Shoppe, located in Autumnal Avenue in Lumiose City, is a place where you can get various Berry Juices which can affect your Pokťmon in various ways. On the left is a counter where the man will sell many pre-prepared juices. He will sell one per day so be sure to choose wisely. The selection changes each day. These juices range from increasing happiness, Effort Values and finally increase your Pokťmon’s level.

The juices he offers vary in strength so you’ll need to be sure to trakc the progess if you’re purchasing one of the juices that gives you Effort Values.

Lumiose City – Lumiose Galette Shop

In the North Boulevard of Lumiose City, you will find the special Lumiose Galette Shop. At 3am, 9am, 3pm and 9pm each day, the store will restock with Lumiose Galettes to buy at 80P each. If you’re much later than that time, they will be sold out and will require waiting until the next batch is complete.

Camphrier City – Types & Berries

In the house north-west of the fountain, you will find this man. Each day he will say that he is feeling the vibes of a certain type. Bring a Pokťmon of that type to him and he’ll give you a choice of five berries: Cheri, Chesto, Pecha, Rawst, and Aspear.

Ambrette Town – PokťBall Trade

Outside of the Fossil Lab in Ambrette Town, there is a Punk Guy who will offer you a trade. One of your PokťBalls for a Dive Ball. Dive Balls are pretty rare so it’s always good to do this. He will offer a new trade each day

Ambrette Town – Wings

South of the aquarium in Ambrette Town is a house where there is a woman. Each day, she will ask to see a Pokťmon with a Speed stat above a random number she decides. If you have one on you, she will give you one of the wings: Pretty Wing

Cyllage City – Massage

Next door to the Pokťmon Center in Cyllage City, you will find this man who will gladly offer to massage your Pokťmon for you. This will increase its happiness stat. However, he gets exhausted by doing it so can only do it once per day.

Courmarine City – Berry

Once a day, you will be able to go to this stall in Courmarine City. On the stall, you will find a free berry to pick up. These berries include the Cheri Berry, Chesto Berry, Pecha Berry, Rawst Berry, and Aspear Berry. After you have picked the Berry, you get asked if you wish to leave a tip.

Courmarine City – TMs

For four days, you will have the ability to answer a quiz by a girl in the coastal part of Courmarine City. This girl will give you one TM a day. The TMs are: Confide, Trick Room, Acrobatics and Embargo.

Courmarine City – Heart Scale

After you have defeated the Elite Four, you can find Tierno in the cliff part of Courmarine City. Speak to him and he will request to see a Pokťmon knowing a specific move. If you show him one, he will give you a Heart Scale. This can be repeated once a day.

Geosenge Town – Mega Evolutions

After you have defeated the Elite Four, you can find Trevor in Geosenge Town. Each day, he will ask if you have captured a specific Pokťmon. However, rather than asking to see the Pokťmon, he will inform you that it has a Mega Evolution. The Pokťmon in question changes each day..

Lumiose City – Hotel Richissime

In Lumiose City’s North Boulevard is the special Hotel Richissime. In this hotel, you can go up to the counter and request a job. You have three options: Make the beds, Room Service, and Lost & Found. Make the beds has you run around to make each bed, simply interacting. Room Service has you remembering an order and Lost & Found has you looking for a hidden item. The quicker you to it, the more money you get paid. Each job can be done once a day. After you have completed the job perfectly, your pay increases, as does the difficulty of the job.

Lumiose City – Trainer PR Video Statements

In Lumiose City’s North Boulevard is the cafť, Cafť Action, this man will give you brand new statements for your Trainer PR Videos every day

Laverre City – Pokťmon Sizes

In Laverre City, at the eastern exit, there is a man who requests to see a Pokťmon less than 12 inches tall and to the north east of the Pokťmon Center, there is a girl asking to see a large Pokťmon of over 9’10” tall. If you show them Pokťmon that match up with their desires, they will give you a Pokť Doll and request that you show them one again tomorrow.

Anistar City – Sundial

After you have defeated the Elite Four, when you have battled Calem/Serena in Kiloude City, you will be sent to speak to Professor Sycamore. He will inform you of how the Sun Dial in Anistar reacts only between 8pm to 9pm each day. Upgrading your Mega Ring, this allows you to hunt for the Mega Stones across the region within this time period. .

Anistar City – TMs

In the Pokťmon Center, you will find this Hex Maniac. Each day, she will offer you a new TM, providing you came at a different time. This can be done several times until you have all of the TMs.

Couriway Town – Fresh Water

Next to the fresh springs waterfalls in Couriway Town, yopu will find this man who will offer to sell you a bottle of Fresh Water for 300. He will offer this to you each day and will give you a berry as well should you purchase it..

Route 18 – Inverse Battle

Once a day, you can find Psychic Inver in his house in Route 18 and he will allow you to challenge him to a Pokťmon battle. These battles are the special Inverse Battles which inverse all type compatibility making Super Effective moves not very effective and so forth. After a few wins, he will start giving you berries such as the Colbur Berry

Kiloude City – Rival Battle

After you have initially defeated the Elite Four, practiced in the Battle Maison, defeated your rival and begun the hunt for Mega Stones, you will be able to return to Kiloude City and battle your rival once a day. Their team doesn’t increase but the Pokťmon give decent experience and decent money for winning.

Chân Chữ X Ở Trẻ Em Là Gì, Chân Chữ X Có Chữa Được Không?

Chân chữ X rất thường gặp ở trẻ nhỏ và theo thời gian sẽ tự điều chỉnh. Một số trẻ bị chân chữ X do bệnh lý cần điều trị phù hợp. Vậy chúng có chữa được không?

Chân chữ X ở trẻ em là gì?

Chân chữ X hay còn có tên gọi khác là chân chi, là tình trạng có khoảng trống lớn giữa 2 chân khi đứng thẳng trong khi 2 đầu gối chụm nhau. Chân chữ X rất thường gặp ở trẻ dưới 6 – 7 tuổi và nó bình thường trong quá trình phát triển của trẻ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp thì chân chữ X có thể là dấu hiệu của bệnh lý xương tiềm ẩn, đặc biệt khi chúng không được cải thiện theo tuổi tác hoặc bắt đầu xảy ra ở trẻ có độ tuổi từ 6 – 7 tuổi.

Chân chữ X bệnh lý có thể là do chấn thương hay đi kèm với những rối loạn về chuyển hoá, loạn sản xương hay các tình trạng ung thư. Một số dấu hiệu bất thường mà ba mẹ cần chú ý là vẹo ở trẻ nhỏ hơn 2 tuổi hoặc lớn hơn 7 tuổi, vẹo một bên, thể trạng thấp và tình trạng vẹo tiến triển dần.

Dấu hiệu nhận biết trẻ bị chân chữ X

Trẻ có chân chữ X thường có 2 mắt cá chân ở cách xa nhau từ 8cm trở lên khi đứng thẳng và đầu gối chạm vào nhau. Khi bị chân chữ X nhưng không tự cải thiện theo thời gian sẽ tăng áp lực lên đầu gối và làm tăng nguy cơ dẫn đến viêm khớp. Khi phát hiện trẻ có các dấu hiệu sau, phụ huynh hãy đưa bé đến bệnh viện để tham vấn ý kiến bác sĩ nhi khoa.

Chân chữ X có chữa được không?

Nói chung thì đây là tình trạng thường gặp ở trẻ em dưới 6 – 7 tuổi, lớn lên sẽ tự cải thiện. Với những trường hợp chân chữ X kéo dài qua 7 tuổi hay thậm chí đến tuổi trưởng thành, có thể cần phải điều trị, đặc biệt khi chúng gây ra các vấn đề chẳng hạn như đau đầu gối hoặc biến dạng dáng đi.

Phương pháp điều trị phẫu thuật được chỉ định khi trẻ lớn hơn 10 tuổi kèm với các triệu chứng như khó chạy, đau gối, đau chân hoặc có biến dạng rõ rệt (khoảng cách giữa 2 mắt cá lớn hơn 8 cm).

Advertisement

Một trong những nguyên nhân gây nên chân chữ X là do còi xương, có thể điều trị bằng cách cho trẻ phơi nắng để đảm bảo giúp trẻ nhận đủ lượng vitamin D hằng ngày.

Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến chế độ ăn, tăng cường bổ sung canxi. Ngoài ra, có thể cho trẻ bổ sung canxi và vitamin D bằng một số loại thực phẩm chức năng. Lưu ý phụ huynh không nên tự ý cho trẻ dùng mà cần tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc dược sĩ.

Nguồn: Vinmec

Cập nhật thông tin chi tiết về Rest Web Service: Upload Và Download File Với Jersey 2.X trên website Wudz.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!